Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Gäster/tidsbokning
Tävling
Tävlingsprogram 2024
Lokala regler
Tävlingsvillkor
Matchcupen 2023
Herrgolfen 2024
Golfveckan 2024
Klubben
Banan
Pro & Träning
Juniorverksamheten
Nyheter
Grupper och Företag
Golfrestaurangen
Kontakta oss
Samarbetspartners

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för enskild tävling samt anmälningsavgiften finns angivet på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling görs i GIT senast klockan 12.00 två dagar före tävlingen. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling utan giltig anledning, se Spel och tävlingshandboken.

2. Handicapklasser

 Vid klubbens tävlingar gäller indelning i handicapklasser enligt tävlingsledningens beslut.

3. Tee i klubbtävlingar

I klubbens tävlingar gäller att vid tävling som spelas från ordinarie klubbtee kan herrar som under året fyller 75 år eller mer, välja tee 57,52 eller 47 . Damer som under året fyller 75 år eller mer, kan välja tee 47 eller 41. För herrar som under året fyller 70-74 år kan man välja på tee 57 eller 52  Detta gäller under förutsättning att inte annat har angetts av tävlingsledningen för respektive tävling.

4. Särskiljning

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål x och därefter på hål y osv.

5. Scorekortsinlämning

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas till kansli eller tävlingsledning. Scorekortet är inlämnat när spelaren har överlämnat det.

6. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelning tillfaller nästa pristagare. Vid synnerliga skäl kan tävlingsledningen godkänna att pris utlämnas till ombud.

7. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.