Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Gäster/tidsbokning
Tävling
Klubben
Banan
Pro & Träning
Juniorverksamheten
Nyheter
Grupper och Företag
Golfrestaurangen
Kontakta oss
Samarbetspartners

Nyheter


2018-02-08

Till minne av P-O Andersson 1938-2018

Vår klubbs förste ordförande har gått ur tiden. Låt mig först kort understryka : utan PO:s tidiga insatser hade klubben med stor sannolikhet inte etablerats.

Framlidne Lennart Kjellson berättar i sin krönika över klubbens tillkomsthistoria att tanken på en golfklubb ursprungligen rann upp hos PO och honom själv under en gemensam bilresa i juni -86. Under de närmaste tre åren realiserades projektet inte minst tack vare PO:s ihärdighet och kreativitet. Låt mig citera direkt ur Kjellsons krönika :” Jag måste till slut påminna om den enorma insats som PO bidragit med. Utan honom hade det inte blivit någonting! Han hade en ovanlig förmåga att få folk att arbeta och snabbt få saker och ting ur händerna”.

PO styrde klubben med fast hand fram till 2004 då klubban överlämnades till Bernt Hedblom. Det är givet att under denna blomstrande period ( med som mest långt över 1000 medlemmar ) var det lättare att navigera på den ekonomiska oceanen jämfört med dagens något mer ansträngda situation.

PO var i mina ögon en person med stor generositet och empatisk förmåga. Han tillhörde det relativa fåtal som direkt kunde uttrycka sin uppskattning över medarbetarnas insatser när han så ansåg befogat. Själv fick jag vid flera tillfällen värmande kommentarer till mitt arbete med Trollabobladet.

PO avslutade de flesta av sina “Ordförande har ordet” med en uppmaning till medlemmarna att heja på varandra och i bästa fall kombinera hälsningen med ett leende.

PO Andersson blev 79 år.

För hemsidan;
Lars Ottosson

 
Arkivet.